Ann Preitz

Samples of her work:

Textile BagMounted textile